logo
Danish

Tuesday 23rd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Bestyrelsens beretning den 30. juni 2012

Sidste år fik vi en tilgang på ca. 24 ællinger, hvoraf Ulla og Leif kom med de 12. Som Ulla sagde: ”bare vent og se, det er jo sønderjyder denne gang, de skal nok vise, hvad de kan” - og det havde hun ret i, for de var nogle rigtige udbryderkonger og ikke til at holde inde i deres fangarm, og vi har ikke set meget til dem i vinter. Om de er kommet tilbage her i foråret står hen i det uvisse; måske er de fløjet hjem til Rinkenæs-området!
Ulla og Leif er også kommet med 12 nye ællinger i år og efter at have indfanget en udbryderkonge blev de alle ringmærket af Per Alnor Kjær. Vore ænder i dammen har samtidig leveret et nyt kuld på ca. 10 ællinger, så der bliver forhåbentlig et lige så stort liv i dammen i det kommende år som sidste år.

 

Men alt er jo ikke lutter lagkage. Vi havde søgt fredningsnævnet om at få lov til at udbedre stien fra P-pladsen til køjen, men fik afslag på vor ansøgning. Afgørelsen blev anket af os, Fanø Kommune og Danske Handicap organisationer-Fanø. Den 15. maj kom ankenævnet på besøg. Vi stillede med 3 personer der argumenterede for en renovering af stien og det samme gjorde borgmesteren og Kamber fra Handicap foreningen.
Den 6. juni meddelte ankenævnet, at de stadfæstede Fredningsnævnets kendelse, idet ”Den påtænkte sti ville være for markant i den fredede Sønderho hede”.
Hvad der videre kan ske for at få den eksisterende sti gjort gang- og handicapvenlig ved vi faktisk ikke på nuværende tidspunkt. Men vi føler ikke, at det er en med-menneskelig afgørelse, der er truffet.

 

Kikkerten er nu på plads til glæde for mange. Den bliver taget ned om vinteren og er ellers meget brugt p.g.a. udsigten som også er blevet bedre efter at træerne mod øst er klippet ned.

 

Dette var ordene og I er velkommen til at stille spørgsmål.

 

Margit Lund