logo
Danish

Tuesday 23rd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Bestyrelsens beretning den 29. juni 2013

Bestyrelsens beretning den 29. juni 2013 aflagt af formanden Margit Lund.

 

 

Så er det tid igen og jeg vil ønske jer alle hjertelig velkommen. Beretningen dækker året siden sidste generalforsamling 30. juni 2012.

 

På et par arbejdsdage i efteråret blev nettene fjernet fra de 5 af fangarme for at undgå eventuelle ødelæggelser p.g.a. snetrykket. Ællingefangarmen lod vi være intakt, for så havde ænderne et sted at være i sikkerhed, men det viste sig desværre, at de fleste ænder havde forladt køjen i vinter.

 

I vinterens løb har Bjarne og hans folk været i gang med at genopbygge den sydøstlige fangarm og da Bjarne ville rette nettet på Ællingefangarmen væltede det hele, idet stolperne var rådnede ved jordoverfladen. Så måtte denne fangarm bygges op fra grunden og har nu samme konstruktion som de øvrige fangarme.

 

Her i foråret havde vore frivillige igen et par arbejdsdage med at lægge nettene på i alle fangarmene og rydde op. Vi var et par piger, der gjorde rent en anden dag, da mændene ikke var der til at svine! og så var køjen parat til at modtage de mange gæster, der besøger den. Mogens har igen i det daglige passet køjen forbilledligt til stor glæde for os og for de besøgende, der fortsat kan nyde naturen i køjen. Også en stor tak til de andre frivillige, der udfører et flot stykke arbejde for at køjen fungerer og ser godt ud.

 

Vi har fået doneret værktøj og arbejdsbord til værkstedsrummet. Tak for det! Den flotte udstilling har bevirket, at der igen har været mange besøgende i køjen og der er nu sat lys op, så publikum også kan se udstillingen i den mørke tid af året.   Vi har haft Åbent hus 5 gange i årets løb fra kl. 10-12 med ca. 260 besøgende og derudover er køjen jo åben alle dage, hvor folk selv kan gå rundt og blive orienteret ved hjælp af de små foldere, der ligger i boksene ved indgangen til køjen. Grupper kan også bestille rundvisning ved henvendelse enten til Margit eller Finn. Det koster kun 15 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Jeg havde f.eks. en 3. klasse med børn og lærere rundt i Fuglekøjen og det var bestemt ikke kedeligt.

 

En tysk Drage-entusiast har lavet et flot foto af køjen set ovenfra af en drage påmonteret et kamera. Det kan I se på forsiden af vor nye folder. Her i foråret er der lavet et par flotte videoindslag om vor Fuglekøje. Et på VisitFanoe af Bent Overgaard og et på TVFanø af Mikael Kongevang. Se vor hjemmeside, hvor der er link til disse. Vi annoncerer nu også på Therese Vendelhaves ”Sonderhoinfo”, som kan hentes ind på bl.a. Smartphones.

 

I år har vi en tilgang på 25 ællinger, hvoraf Ulla og Leif kom med de 13. Sidste år sagde Ulla: ”bare vent og se, det er jo sønderjyder denne gang, de skal nok vise, hvad de kan” - og det havde hun ret i, for vi har ikke set meget til dem siden efteråret. De nye ællinger er også sønderjyder, men vi håber de er mere trofaste - det har vist sig, at de allerede er små udbryderkonger!

 

Den 6. juni sidste år meddelte ankenævnet jo afslag på vort og mange andres ønske om en forbedret sti til Fuglekøjen, idet ”Den påtænkte sti ville være for markant i den fredede Sønderho hede”. Vi besluttede derfor, at vi selv måtte reparere stien ud fra det Ankenævnet havde meddelt. Vi fik doneret flis, Skovdistriktet har lagt sti til og vi har jævnet de værste ujævnheder og lagt flis på næsten helt op til Landevejen. Det og reparationerne af fangarmene har kostet næsten 70.000 kr., hvoraf Parthaverne har været så flinke at donere halvdelen, idet vor pengekasse ellers ville have været tom.

 

Dette var ordene og I er velkommen til at stille spørgsmål.

 

 

 

Margit Lund