logo
Danish

Friday 21st of September 2018

Medie

Sønderho Gamle Fuglekøje, en af fangarmene

 

Der er sket store skader i vinten 2009-2010 pga de store snemængder.
Finn Brinch fortæller Thomas Brinch Sonnichsen om de store skader på de
'fangarme' hvori ænderne ledes fra dammen ind til ringmærkning for enden af armen.

 

 

 

Tak til Carsten Westermann-Møller og Thomas Brinch Sonnichsen for indslaget

 

Fuglekøjes historie

 

Thomas Brinch Sonnichsen og Finn Brinch snakker sammen i

Sønderho Gamle Fuglekøje, omkring Fuglekøjes historie.

 

 

Tak til Carsten Westermann-Møller og Thomas Brinch Sonnichsen for indslaget