Om

Om Fuglekøjen

Sønderho Gamle Fuglekøje blev grundlagt i 1866 som et Interessentselskab med 50 parter.

Sønderho Gamle Fuglekøje er renoveret og ført tilbage til dens udseende, da den var i drift i sidste århundrede.

Fuglekøjen er den eneste af sin art i Danmark og fungerer nu som et levende museum, hvor de besøgende kan få oplevelser og indsigt i det store fugleliv, der er i Vadehavsområdet gennem skiftende årstidsbestemte udstillinger.

Der er en natursti rundt i køjen og du finder en folder ved indgangen som guider dig rundt i fuglekøjen.
Oplevelserne følger naturens gang gennem året og man kan derfor besøge Fuglekøjen flere gange med stort udbytte.

Fuglekøjen blev genindviet ved en reception den 23. september 2006 på 140 års dagen for den første indvielse og en flot udstilling blev færdig i 2010.


Til varetagelse af den fremtidige drift af fuglekøjen er Foreningen til Bevarelse af Sønderho gamle Fuglekøje oprettet.

Det tidligere Ribe amt og Fredningsnævnet har godkendt projektet.

I dag er parterne fortsat ejet af efterkommere af de oprindelige parthavere.

Allerede ved oprettelsen af fuglekøjen fik man oprettet en slags reservat i Albuebugten på Fanø, så man var sikker på at fuglene blev i området. Man var på en måde langt forud for sin tid, da netop de samme tanker er bag oprettelsen af jagtfrie kerneområder i 1990’erne.

Fuglekøjen er således beliggende i et fredet areal.

 
Fuglekøjen har fra 1960 til 1999 været drevet af Vildtbiologisk Institut og været brugt til ringmærkning af fugle indtil 1992, hvorefter den forfaldt.


Hvad er en fuglekøje?

 

En fuglekøje er et anlæg til fangst af vildænder og andre trækfugle. En kunstigt anlagt sekskantet dam er i hvert hjørne forsynet med 6 krumme kanaler, som er overdækket med net. Hver kanal afsluttes med en ruse. Ved hjælp af tamme og stækkede lokkeænder lokkes vildænder på efterårstræk ind i ruserne, hvor de af aflives af fangemesteren.
De første fuglekøjer blev anlagt i Holland i 1500-tallet, men siden 1700-tallet blev der efter hollandsk forbillede også indrettet fuglekøjer på de nordfrisiske øer. På Fanø oprettedes flere i midten af 1800-tallet.
Med fredningsmæssige årsager som påskud, vedtog Folketinget i 1931, at fangst i fuglekøjer ikke længere skulle være tilladt.